-, PROJEKT

Mellanstaden

Nu är vår forskningsrapport Mellanstaden äntligen publicerad. Projektet uppmärksammar villastadens oerhörda utvecklingspotential för fler bostäder och nya former för stadsliv!

Gå in på mellanstaden.se för att läsa rapporten i sin helhet.

Continue reading

Standard
-, PROJEKT

Smålägenheter i Aspudden

P_27

Paradiso har i samarbete med Lindberg Fastigheter tagit fram ett förslag för ny bebyggelse i Aspudden. Förslaget ger 17 små lägenheter med lokal i bottenvåningen och tre stadsradhus, alltsammans byggt i trä.

Standard
Skarholmsv
PROJEKT

Nya Skärholmsvägen

Nya Skärholmsvägen är ett stadsutvecklingsförslag för sträckan Bredäng-Sätra. En kraftigt överdimensionerad motorled omvandlas till långsam stadsgata vilket frigör mark för 2000 nya bostäder.

Continue reading

Standard
PROJEKT

Mellanstaden – strategi för Stockholms växande

Bild_17

Paradiso arbetar nu på en studie gällande förtätning av Stockholms centrala villaområden. Projektet går under namnet Mellanstaden, vilket syftar på hur en förtätad villastad har potential att knyta samman innerstad och ytterstad. Vi undersöker möjligheter så väl som svårigheter, se över tillgängliga styrmedel och vägar för genomförande utifrån ett långsiktigt perspektiv. Mellanstaden har som ambition att bidra till en stadsutveckling som motsvarar vår tids krav på social och ekologisk hållbarhet, en stad som bygger platsens unika historia och karaktär och en stad som växer fram ur medborgarnas egna initiativ och drömmar.

Läs mer om projektet på www.mellanstaden.se

Continue reading

Standard
-, PROJEKT

Bygga för engagemang // Europan 12 // Haninge


Arkitekter: Lisa Deurell (Paradiso Arkitekter), Lovisa Ohlsson & Ulrika Tegner

Bygga för engagemang
Med vårt förslag har vi för avsikt att skapa en stadsmiljö som uppmuntrar till delaktighet och engagemang. Genom interaktion skapar människor relationer till sin omgivning, vilket i förlängningen stärker det sociala välmåendet och lägger grunden för en gott samhälle. Vår gestaltning syftar till att stärka det existerande kulturlivet och det sociala livet, och ge plats för dessa i den nya stadsmiljön. Vårt förslag fokuserar på urbana sammanhang snarare än byggnader.

Continue reading

Standard
PROJEKT

Bygglov på gång

flaxenvik

Paradiso arbetar vidare med ett antal bygglov för privata beställare. Det innebär en hel del platsbesök, samtalande, skissande, kontakt med kommunen och slutligen framtagande av ritningshandlingar.

Standard
PROJEKT

Crosscut


Förslaget Crosscut handlar om upplevelsen att röra sig genom en massa och bryta en yta. Den stora skulpturen definierar platsen i mötet mellan stad och hamn. Konstnären Kristina Matousch bjöds in till en tävling om offentlig utsmyckning för Posthusets förplats i centrala Malmö och anlitade Lisa Deurell att medverka till förslaget i egenskap av arkitekt.

Konstnär: Kristina Matousch
Medverkande: Anders Soidre (konstnär) & Lisa Deurell (Paradiso Arkitekter)

Standard
PROJEKT

Strategi för ett nytt Naturhistoriskt museum


Öppen tävling: “Authentic Objects – A multitude of narratives”

Arkitekter: Lisa Deurell (Paradiso Arkitekter) & Daniel Persson (bryn space)

Föremålen i museets samlingar bär på en mängd av berättelser. De är museets mest värdefulla tillgångar, både för besökare och forskare. Vår strategi för ett nytt naturhistoriskt museum är att genom ljudmedia tillåta en uppsjö utställningar pågå parallellt.

Continue reading

Standard